Nederland verandert?!

Er wordt momenteel veel gebouwd, wIe kent niet de bouwputten van de HSL. En van de vele projecten die in de jaren negentig, tijdens een hoogconjunctuur, is gestart. Bij de aanleg van de HSL heeft de overheid een kwalitatieve aanpak beoogt. Hiermee wil zij een stimulans geven aan alle betrokkenen bij een bredere aanpak van de ruimtelijke ordening. De HSL is o.a. door de diversiteit aan ruimtelijke effecten gekozen voor dit project.

Bestel deze foto Bestel deze foto
Bestel deze foto Bestel deze foto
Bestel deze foto Bestel deze foto
<< http://www.wagteveld.com >>